Workshops
&
design sprints

Workshops

Workshops er skræddersyede sessioner, hvor vi i fællesskab afklarer problemstillinger og kickstarter og prioriterer løsninger. Vi aftaler altid input og output forinden. Ofte vil der være “lektier” inden en workshop fx baggrundsartikler om emnet eller viden, der skal graves frem.

Eksempler på workshops jeg har holdt:

  • Introduktion og afprøvning af hurtige metoder til brugerinddragelse. Med hands-on øvelser i webteam samt opfølgning en måned senere
  • Kickstart af reorganisering af 2000+ siders website. Afklaring af kendte issues og målgruppers behov
  • Risikomanagement for bestyrelse. Afklaring af kendte risici, prioriteringsøvelser samt mitigering
  • Roadmap/indholdsprioritering for næste 1/2 år. Idegenerering og prioriteringsøvelser med webmanagement gruppe

 

Video af oplæg om 3 metoder til at sikre brugervenlige offentlige løsninger:

Youtube video: 30 min.

Design sprints

Jeg afholder heldagsworkshops skåret efter Google Ventures skabeloner for Design sprints. Den oprindelige model er 5 dage og der er en nyere på 4 dage, men jeg skaber ofte min egen version.

Mine design sprints tilpasses til hvor kunden starter dvs. hvad vi allerede ved og har besluttet. Og de slutter typisk med en hurtig brugertest af en prototype, der har det færdighedsniveau, som kunden har brug for. Derved spilder vi ikke teamets tid på beslutninger eller finpudsninger, som ikke har reelt værdi.

Jake Knapp, som står bag Google Venture’s model for design sprints:
The sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching

Design sprint gives teams a shortcut to learning without building and launching

Har I brug for viden og inspiration?

Jeg faciliterer og deler viden, når organisationer har brug for input til teamdage, gå-hjem-møder eller netværksmøder