Prototyping

Konkretisering af ideer

En prototype er en foreløbig udgave af det produkt, du vil designe. Formålet med at lave en prototype er at demonstrere eller teste, hvordan din idé vil se ud i fysisk form.
Prototyper kan derfor fremstilles i meget forskellig færdighedsgrad. Jeg skaber ofte tidlige skitser og lidt mere færdige wireframes. De illustrerer indhold, flow og opbygning.
Pixelperfekt design overlader jeg altid til de grafiske designere at skabe:-)
Eksempler på forskellige typer wireframes:
Wireframe

Eksempler

Prototyper i forskellig færdighedsgrad er meget ofte en del af mine leverancer.

Eksempler på projekter med prototyping, som jeg har stået for:

  • Redesign af  hjælpeunivers for spiludviklere og -artister inkl.  konceptudvikling, tidlige skitser, wireframes, brugertests og Informationsarkitektur https://learn.unity.com/
  • Website og gruppesubsites for fagforening inkl. konceptudvikling, brugerworkshops, tidlige skitser, wireframes, brugertests, Informationsarkitektur og projektledelse  https://journalistforbundet.dk/
  • Online univers målrettet 9-14 årige spejdere inkl. konceptudvikling, fokusgrupper med børn, tidlige skitser og wireframes https://dds.dk/

 

Wireframe

Har I brug for viden og inspiration?

Jeg tilbyder en uforpligtende snak med ideer til jeres næste sprint eller arrangement – kontakt mig