Design-
processer

Optimering af udviklingsproces

Jeg hjælper organisationer hvad enten de har brug for hurtige indspark til optimering af en nuværende praksis eller ønsker at gentænke hele udviklingsprocessen. Jeg guider og sparrer med jer i processen fra den indledende UX strategi og research – over ideation og prototyping – til test med relevante brugere i udviklingsprocessen og afpudsning af detaljerne.

Jeg har bred erfaring med UX management og med at arbejde effektivt med UX i agile processer. Både i organisationer, som har gjort det i mange år og i dem, som skal i gang. Både store steder med mange afdelinger og i mindre scale-ups.

Mit fokus er på:

  • At skabe effektive UX-processer, som ikke blokerer for udviklingen
  • At højde det fælles vidensniveau om fx usability og brugerbehov. For vi bliver mest effektive, når hele teamets fokus drejes i samme retning
  • At inddrage og tilpasse til organisationens behov og ønsker – fremfor halvblindt at indføre en masse nyt

Mine leverancer

Mine leverancer er typisk:

  • Sparring, planlægning og udførelse når I vil indføre mere brugercentrede udviklingsprocesser fx i jeres sprints
  • Faglige talks eller inspirationsoplæg med øvelser som input til, hvordan I involverer brugere optimalt i netop jeres projektforløb
  • Workshops – både afklarende og kreative, så det fx bliver afklaret hvad skal der laves og hvordan kunne det se ud
  • Design sprints
  • Teambuilding – når I vil holde en team-dag, der gør jer klogere på UX

Mine leverancer tilpasses naturligvis altid jeres organisation og kan løbende justeres alt efter hvad vores erfaringer lærer os.

Visualisering af Design Thinking-metoden, som ofte er udgangspunkt for UX-processer:

Visualisering af Design Thinking-metoden

Har I brug for viden og inspiration?

Jeg tilbyder en uforpligtende snak med ideer til jeres næste sprint eller arrangement – kontakt mig